fredag 14 september 2012

Förstå Republikanerna?Barack Obama kanske leder i opinionsmätningarna just nu, men det gjorde även Jimmy Carter på hösten 1980. Vi vet alla hur det valet slutade, och årets presidentval kan mycket väl utmynna med en totalt förkrossande republikansk seger. Något som nog oroar de flesta européer, men vilka är republikanerna, och dess väljare egentligen?

Den svenska USA-experten Martin Gelin försöker förklara det i sin nya hyllade bok Den Amerikanska Högern, där ger han en saklig bild, av ett parti bestående av kompromisslösa ideologer. Drivna av såväl fördomar, som ståndaktig ideologi. En kombination av konservatism, och den mest extrema formen av ekonomisk frihet, som redan har fått den amerikanska kongressen att sluta fungera.

Martin Gelin redogör dock noggrant för republikanernas argument, och ide'-värld. Nog förstår man dem lite bättre efter att ha läst hans bok, men för en europé framstår det republikanska partiet fortfarande som hjärtlöst verklighetsfrämmande.

Så har inte alltid varit fallet. För fyrtio år sedan fanns det liberala republikaner ledda av den meglomaniska New York-guvernören Nelson Rockefeller (understödd av bland annat Mitt Romneys pragmatiska far, Michigan-guvernören George Romney), som ville kombinera ett pro-business - tänkande, med progressiva reformer (och en välfärdsstat). Dessa oftast väldigt dugliga politiker föll med tiden offer för kombinationen Goldwater/Nixon/Reagan, och förpassades till kategorin "historiens förlorare".

För den som vill veta mer om sextiotalets liberala republikaner, och hur högerradikaliseringen av det republikanska partiet gick till, rekommenderas Geoffrey Kabaservices Rule And Ruin. En tjock, detaljrik lunta, som kanske främst tillfredsställer de som redan har ett osunt intresse för amerikansk politik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar