onsdag 26 februari 2014

Det här är inte Kristian Lundbergs land.


Den tursamt nog hyperproduktive Kristian Lundberg inleder valåret med en bok som alla borde läsa innan de röstar i årets val. Det Här Är Inte Mitt Land samlar några av Kristian Lundbergs tidigare publicerade artiklar och texter ifrån de senaste åren. Samlade och delvis omarbetade blir de en anklagelseskrift mot ett Sverige som inte längre är ett mänskligt samhälle. Samhällets svaga behandlas på skandalöst sätt som är fullkomligt ovärdigt det medelklass-utopia som präglar den svenska självbilden. Läs eller läs om, och bidra sedan till att förändra ett land som gått helt överstyr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar