lördag 4 oktober 2014

Klas Östergren med twist.


Klas Östergren (med förläggare) har bytt bokförlag, vilket tycks ha gjort honom gott. Twist kan vara författarens bästa roman sedan Gentlemen, det känns som han här slutar att fly ifrån sig själv, och för en gång skull struntar i att han han skrivit en typisk Östergren-roman. De många alltför långa och konstruerade romaner som författaren tyvärr alltför ofta har ägnat sig åt, märks inte av i det senaste alstret.

Twist handlar om mycket, men med en ofullbordad kärlekshistoria som grund lyckas Klas Östergren berätta om både och dagens Sverige och gårdagens. Berättarjaget finner sig snart indragen i en snårig soppa som framförallt är skamlöst underhållande, utan att för den skull bli banal. Den regntunga dysterhetens höstmelankoli lämnar aldrig för en sekund denna roman som sannerligen lever upp till sin titel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar