lördag 5 oktober 2013

På drift i prekariatet.


De senaste femton åren har sett framväxten av en ny global klass, prekariatet, så kallad eftersom dess medlemmar befinner sig i en ytterst prekär situation. Prekariatet är både det nya proletariatet och inte. De kan vara väl utbildade, bra betalda, och ytterst kompetenta (det motsatta gäller också). Det som förenar prekariatets medlemmar är att inget är beständigt. Tillfälliga anställningar staplas på projekt-uppdrag, vilket effektivt sätter stop för västvärldens tidigare så ordnande tillvaro under efterkrigstiden. En tillvaro i prekariatet innebär en ständig osäkerhet, stressande press, och krav på att ständigt vara attraktiv för eventuella arbetsgivare. Arbetet och fritiden flyter ihop.

Om detta handlar Guy Standings bok Prekariatet som nu har kommit i svensk översättning. Det är ingen vacker bild som han målar upp, men de flesta kan nog känna igen sin egen eller andras livssituation. Alltfler yrkesverksamma knuffas ut i prekariatet, med bitterhet och håglöshet som följd. Den här nya samhällsklassen som kan sägas vara världens idag dominerande, är en potentiell katastrof. Någon dag kommer prekariatet att försöka sig på en rejäl revolt. Frågan är bara när.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar